คดีฆาตกรรม ทุก 1 ชั่วโมง มีผู้หญิง-เด็กหญิง 5 คนถูกคนในครอบครัวทำร้ายจนตาย

คดีฆาตกรรม  ฆาตกรรม  ฆ่าฝังดิน  ฆ่าหั่นศพ  ฆ่าอำพรางคดี  สะเทือนขวัญ  เปรี้ยวหั่นศพ  คดีฆ่่าตกรรม โทษ

วิธีการรับมือและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายอันเนื่องจากปัญหาครอบครัว – รู้ทันปัญหาครอบครัว เร่งป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง

 

คดีฆาตกรรม   อัตราการทำร้ายผู้หญิงและเด็กหญิงในปีที่ผ่านมายังคงไม่ลดลง และมากกว่าครึ่งเกิดจากน้ำมือคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดวันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี ถือเป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” ซึ่งแม้จะมีการกำหนดวันนี้ขึ้นมามากกว่า 20 ปีแล้ว แต่สถานการณ์การทำร้ายผู้หญิงและเด็กหญิงก็ยังคงไม่ลดน้อยลงไปเท่าไรนักข้อมูลจากฆาตกรรม องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ระบุว่า ในปี 2021 ที่ผ่านมา มีผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลกประมาณ 81,100 รายถูกสังหารโดยเจตนา และส่วนใหญ่มีเรื่องทางเพศเป็นแรงจูงใจสำคัญของผู้ก่อเหตุ ซึ่งแทบไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากช่วงทศวรรษที่ผ่านมาฆ่าฝังดิน

ภาพการ์ตูนความรุนแรงในครอบครัว,เทมเพลต แบบ PSD ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest

ฆาตกรรม

UN Women ระบุว่า ปีที่แล้ว มีผู้หญิงและเด็กหญิงราว 45,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตจากคู่รัก คนสนิทสนม หรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ และโดยเฉลี่ยแล้ว ทุก ๆ 1 ชั่วโมง จะผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงมากกว่า 5 คนถูกฆ่าตายโดยใครบางคนในครอบครัวของพวกเธอเองระหว่างปี 2010-2021 ยุโรปเป็นภูมิภาคที่อัตราการทำร้ายหรือฆาตกรรมหญิงที่เป็นคู่รักหรือคนในครอบครัวลดลงมากที่สุด คือ 19% ในทางตรงกันข้าม ภูมิภาคอเมริกาพบอัตราการทำร้ายหรือฆาตกรรมหญิงที่เป็นคู่รักหรือคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น 6% ซึ่งเคสส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกาเหนือฆ่าหั่นศพ

ภาพความรุนแรงภายใน,เทมเพลต แบบ PSD ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest

ฆ่าฝังดิน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนียนั้นมีข้อมูลไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถประเมินได้ว่า อัตราการทำร้ายสตรีในภูมิภาคเหล่านี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร แต่มีข้อมูลว่า ภูมิภาคที่ผู้หญิงถูกฆาตกรรมโดยคู่รักหรือคนในครอบครัวมากที่สุดคือเอเชีย ประมาณ 17,800 กรณี รองลงมาคือแอฟริกา 17,200 กรณีUN Women ประเมินว่า ในอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก และยุโรปใต้ มีการทำร้ายผู้หญิงหรือเด็กหญิงโดยคนในครอบครัวเพิ่มฆ่าอำพรางคดี

ภาพภาพประกอบที่วาดด้วยมือของการปฏิเสธกฎหมายต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว,เทมเพลต แบบ PSD ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest

ฆ่าหั่นศพ

ขึ้นตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งมีความเกี่ยวพันอย่างยิ่งกับมาตรการกักตัวและล็อกดาวน์ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ถือเป็นหนึ่งในผลกระทบร้ายแรงของมาตรการล็อกดาวน์ข้อมูลแบบแยกส่วนจาก 25 ประเทศในยุโรปและอเมริกายังพบว่า การเพิ่มขึ้นของคดีฆาตกรรมผู้หญิงหรือเด็กหญิงในครอบครัวช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ส่วนใหญ่เกิดจากสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ใช่คู่รักนอกจากนี้ กรณีการฆาตกรรมผู้หญิงโดยฝีมือครอบครัวของผู้หญิงเองยังเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 7 ปีด้วยสะเทือนขวัญ

การ์ตูนความรุนแรงในครอบครัว ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 400200114_ขนาด 1.9 MB_รูปแบบรูปภาพ PSD _th.lovepik.com

ฆ่าอำพรางคดี

ระหว่างปี 2010-2021 ยุโรปเป็นภูมิภาคที่อัตราการทำร้ายหรือฆาตกรรมหญิงที่เป็นคู่รักหรือคนในครอบครัวลดลงมากที่สุด คือ 19% ในทางตรงกันข้าม ภูมิภาคอเมริกาพบอัตราการทำร้ายหรือฆาตกรรมหญิงที่เป็นคู่รักหรือคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น 6% ซึ่งเคสส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกาเหนืออย่างไรก็ตาม ในส่วนของภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนียนั้นมีข้อมูลไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถประเมินได้ว่า อัตราการทำร้ายสตรีในภูมิภาคเหล่านี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร แต่มีข้อมูลว่า ภูมิภาคที่ผู้หญิงถูกฆาตกรรมโดยคู่รักหรือคนในครอบครัวมากที่สุดคือเอเชีย ประมาณ 17,800 กรณี รองลงมาคือแอฟริกา 17,200 กรณีเปรี้ยวหั่นศพ

ความขัดแย้งในครอบครัว ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 400232082_ขนาด 2.8 MB_รูปแบบรูปภาพ PSD _th.lovepik.com

สะเทือนขวัญ

อัตราการทำร้ายผู้หญิงและเด็กหญิงในปีที่ผ่านมายังคงไม่ลดลง และมากกว่าครึ่งเกิดจากน้ำมือคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดวันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี ถือเป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” ซึ่งแม้จะมีการกำหนดวันนี้ขึ้นมามากกว่า 20 ปีแล้ว แต่สถานการณ์การทำร้ายผู้หญิงและเด็กหญิงก็ยังคงไม่ลดน้อยลงไปเท่าไรนักข้อมูลจาก องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ระบุว่า ในปี 2021 ที่ผ่านมา มีผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลกประมาณ 81,100 รายถูกสังหารโดยเจตนา คดีฆ่่าตกรรม โทษและส่วนใหญ่มีเรื่องทางเพศเป็นแรงจูงใจสำคัญของผู้ก่อเหตุ ซึ่งแทบไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคดีฆาตกรรม 

 

เครติด  pptvhd36.com/

 

ข่าวแนนำ