ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise โมเดลธุรกิจทางเลือกสู่ความอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง  ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร  แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม  ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย  ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ  ธุรกิจเพื่อสังคม คือ  ธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง  ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์

สังคมธุรกิจเพื่อสังคม เน้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จะเป็นโมเดลที่ตอบสนองเรื่องกำไรได้จริงธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง หรือเป็นเพียงโมเดลในอุดมคติที่เอาไว้บนหิ้งธุรกิจเพื่อสังคม SE หรือ Social Enterprise โมเดลธุรกิจที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการสร้างผลกำไร เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน และเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

ยุคนี้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับปัญหาของสังคมธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธุรกิจเพื่อสังคมจึงเข้ามามีบทบาทและน่าจับตามอง แต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้น คือกิจการเพื่อสังคมก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้คนเป็นวงกว้าง ทั้งการกระจายรายได้คืนกลับสู่สังคมชุมชนธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง เพิ่มการจ้างงานในชุมชน และด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยจากสถานการณ์โควิด-19 การดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและยั่งยืน เป็นโจทย์ที่ท้าทายมาก

 

ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise โมเดลธุรกิจทางเลือกสู่ความอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร

ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว ควรค่าอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืน อาจสร้างโอกาสเศรษฐกิจได้จากชุมชน แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม พลิกสถานการณ์หลังวิกฤตโควิด-19 เป็นหัวใจหลักขับเคลื่อนการฟื้นกลับของการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้

มีผลสำรวจเกี่ยวกับแนวโน้มการท่องเที่ยวของคนไทยที่น่าสนใจว่าผู้คนจะมองหาการท่องเที่ยวที่ “มีความหมาย” และเที่ยวอย่างมี “วัตถุประสงค์” อย่างการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีชีวิต ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน เหมือนอยู่กับครอบครัว และคนไทยจะเริ่มให้ความสำ ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหารคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • ริฮานน่า คริส เฮมส์เวิร์ธ รัสเซลล์ โครว์ 3 คนดังกับความอเมซิ่งไทยแลนด์
  • ปลายปีช่วงแห่งการลาพักร้อน ! ลายังไง ? ให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ รับเปิดประเทศ

 

ในมุมนักท่องเที่ยวอย่างเราๆ ลองคิดดูว่าจะตื่นเต้นสนุกสนาน ได้รับประสบการณ์ดีๆ ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย แค่ไหนธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์ ถ้าเราได้เที่ยวอย่างลึกซึ้งที่สุด ได้ไปดู ได้ไปเห็น ได้ทำในสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชน ในสถานที่ที่เป็นใจ ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมดี อากาศดี น่าจะตอบโจทย์การเที่ยวอย่างมีความหมายได้

ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise โมเดลธุรกิจทางเลือกสู่ความอย่างยั่งยืน

แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม

“ธุรกิจ” และ “ชุมชน” ดูจะเป็นสองเรื่องที่สวนทางกัน ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศอย่างนักธุรกิจเข้าไปหาผลประโยชน์ในพื้นที่ของชุมชน หรือแม้แต่การทำธุรกิจในชุมชนทำให้เกิดมลพิษ สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในชุมชน หรือแม้แต่เข้าไปบริจาคสิ่งของ เข้าไปพัฒนาชุมชนแบบชั่วคราว ไม่ทำให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน แต่ไม่ใช่สิ่งที่ Local Alike ทำ โลเคิล อไลค์ กิจการแบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยการท่องเที่ยว ให้ชุมชนเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์

 

ถึงแม้ว่าธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นโมเดลธุรกิจที่ต้องใช้เงิน ใช้เวลา และใช้ความตั้งใจอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับ คุณไผ สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง Local Alike  ที่เดินหน้าผลักดัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการท่องเที่ยวและส่งผลเชิงบวกแก่สังคม คุณไผ กล่าวว่าตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย ” ถึงแม้จะไม่สวยงาม เซ็กซี่ในสายตานักลงทุน แต่ Local Alike กิจการเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบทางบวกทำได้จริง ทุกฝ่ายได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีค่าร่วมกัน ชุมชนถูกพัฒนาไปในทิศทางที่ดีทุกมิติ ”

Local Alike มุ่งหวังทำการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เน้นที่ชุมชนต้องมีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านของพวกเขาเอง โดยใช้ Startup เป็นเครื่องมือในการไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการให้ชุมชนมีช่องทางการตลาดที่ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยี และได้รับประโยชน์สูงสุด

ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ

เพราะการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ถ่ายรูป แต่เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตการท่องเที่ยวในวิถีเดิมยังกระจุกตัวอยู่ในที่ซ้ำ ๆธุรกิจเพื่อสังคม คือ รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่เข้าถึงวิถีชุมชนจึงเป็นหลักคิดเริ่มต้น ไปในที่ ๆ ไม่น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง 1 Day Trip ชุมชนคลองเตย ,ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ ชุมชนผาหมีเส้นทางที่เคยเป็นสีเทา และทำนาออนไลน์ ดูดาว ชมปลาสาทฟาง Banana Land แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองเลย

 

เชื่อไหมว่าการท่องเที่ยวแก้ปัญหาสังคมได้ ?การท่องเที่ยวที่สามารถแก้ปัญหาฝุ่นควันจากการเผาที่บานนาน่าแลนด์ จ.เลย ธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง , แก้ปัญหาตัดเส้นทางการค้ายาเสพติด , สร้างอาชีพให้ชุมชนคลองเตย ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เหล่านี้เกิดจากการทำงานร่วมกับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเป้าหมาย ความมุ่งมั่นของ Local Alike ทำให้เห็นว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจแบบรูปธรรมคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา เพราะ Local Alike , Local Aroi , Local Alot เน้นไปที่การทำความเข้าใจร่วมกับชุมชนอย่างจริงจัง และค่อยเข้าไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพ ที่สำคัญสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้น ในแง่ของการเพิ่มมูลค่าของสินค้าพื้นถิ่น การสร้างงานในชุมชน สร้างผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่าที่ยั่งยืน

 

ชุมชนได้ประโยชน์จากการที่ Local Alike ธุรกิจเพื่อสังคม คือ เข้าไปพัฒนา ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์ ส่วน Local Alike ได้ประโยชน์จากการมีนักท่องเที่ยวร่วมทริป ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์ด้านนักท่องเที่ยวได้ประโยชน์จากการได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีค่า เป็นการท่องเที่ยวที่วินทุกฝ่าย และเป็นท่องเที่ยวที่มีความหมายอย่างแท้จริง ดูคลิปเต็มที่ลิงค์ด้านล่าง และสามารถติดตามรายการอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 10.00 น. ทางเนชั่นทีวีช่อง 22 และสปริงออนไลน์สังคมธุรกิจ

ขอบคุณเครดิตจาก

www.investerest.co

ข่าวแนะนำ