สังคมธุรกิจ “พฤกษา” ผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจเพื่อสังคม

สังคมธุรกิจ  ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง   ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร   แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม   ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย   ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ   ธุรกิจเพื่อสังคม คือ   ธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง   ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์

 

 

สังคมธุรกิจ 8 พ.ย. 2565 – รายงานข่าวจาก พฤกษา โฮลดิ้ง เปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจเพื่อสังคม ในงาน Open House โดยมี นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ,นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม และนายคเณศ กาญจนแก้ว Group Chief Digital & Innovation Officer บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนักธุรกิจเพื่อสังคมและเหล่ากูรูผู้ประสบความสำเร็จในวงการ ได้แก่ นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ,

 

สังคมธุรกิจ

 

ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร

นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & Co-Founder Techsauce Media , นายชาล เจริญพันธ์  CEO  บริษัท ฮับบา จำกัด  , นายปริชญ์ รังสิมานนท์ Co-Founder, Carenation , นายอุกฤษ อุณหเลขกะ CEO, Ricult Thailand , นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล CEO, Taejai.com และนางสาววสุธร หาญภาชีวิน Co-Founder CareerVisa (Thailand) ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมแชร์ความรู้ ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร แลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์  ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตได้อย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในให้กับนักธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ณ  อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก

แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม

rate Impact with PRUKSA” เป็นโครงการที่พฤกษา จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก เพื่อเฟ้นหา แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม และสนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ต้องการความช่วยเหลือในการขยายกิจการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ได้บรรลุเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ ด้วยการส่งเสริมพัฒนาชีวิตและช่วยเหลือคนที่มีความรู้แต่รายได้ไม่เพียงพอ

 

สังคมธุรกิจ

 

ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย

หรือทักษะที่มีอยู่เดิมไม่เหมาะสม ด้วยการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) หรือ ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสทำงานประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Care) ที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การใช้นวัตกรรมโซลูชั่น การจ้างงาน หรือ โซลูชั่นเชิงรุกในด้านการดูแลผู้สูงวัย เพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยมีจุดมุ่งหมายในชีวิตใหม่ (Renewed Purpose in Life)   ซึ่งเป็น 2 เรื่องที่พฤกษา ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ

สำหรับเงินสนับสนุนจาก “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” รกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเงินทุนส่วนตัวของนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง  จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง มาตลอดเป็นปีที่ 13 โดยในปีนี้ได้มอบให้องค์กรต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 50 ล้านบาท ธุรกิจเพื่อสังคม คือ ในโอกาสนึ้จึงเป็นเจตนารมย์ของนายทองมาที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างยั่งยืนด้วย

 

สังคมธุรกิจ

 

ธุรกิจเพื่อสังคม คือ

โครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA” ธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง จึงถือเป็นหนึ่งในการสานต่อเจตนารมย์ของนายทองมา ที่ได้นำหลักการด้านธุรกิจเพื่อสังคมมาใช้ในการตั้งพฤกษา จาก 30 ปีก่อนที่ได้คิดและสร้างบ้านที่ดีสำหรับผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์ ไปจนถึงการก่อตั้งโรงพยาบาลวิมุตในปัจจุบันที่หวังให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้ด้วย  สังคมธุรกิจ

 

 

ขอบคุณเครดิต
thaipost.net

ข่าวแนะนำ