สังคมธุรกิจ’การแพทย์-ความงาม’ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ธุรกิจดาวรุ่งปี 2566 – ‘กัญชา -ใบกระท่อม -สายมู’ ติดโผ

สังคมธุรกิจ  ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง  ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร  แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม  ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย  ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ  ธุรกิจเพื่อสังคม คือ  ธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง  ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์  ธุรกิจเพื่อสังคม ในกรุงเทพ  ธุรกิจการตลาดเพื่อสังคม ตัวอย่าง  ตัวอย่าง ธุรกิจเพื่อสังคมในต่างประเทศ  สังคมธุรกิจคือ 

 

 

 

 

สังคมธุรกิจ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิด “10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วงปี 2566″‘ ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง การแพทย์และความงาม นำโด่งธุรกิจดาวเด่น เหตุไทยเข้าสู่งสังคมสูงวัยมากขึ้น ขณะ”ธุรกิจกัญชา -ใบกระท่อม -สายมูเตลู” มาแรง ธุรกิจดาวร่วง สื่อสิ่งพิมพ์ยังน่าเป็นห่วงนายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยถึงเศรษฐกิจของไทยในปี 2566 ว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ต้องติดตาม เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน ธุรกิจการตลาดเพื่อสังคม ตัวอย่าง  การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ มาตรกรโควิดของจีน ปัจจัยต่าง ธุรกิจเพื่อสังคม ในกรุงเทพ

สังคมธุรกิจ

ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง

‘ล้วนมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมองว่าในปีหน้าเศษฐกิจไทยจะขยายตัวอยู่ที่ 3.6% ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร โดยมองว่าในครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอยู่ในกรอบ 3.4-3.6% ได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยวที่มีการเติบโต การบริโภคภายในประเทศขณะที่ครึ่งปีหลังมองว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 3.7% ได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากเศรษฐกิจโลกดีขึ้น ทำให้การส่งออกขยายตัว รวมไปถึงการลุงทุนมีความเด่นชัดมากขึ้น ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกจากแนะล็อกธุรกิจการตลาดเพื่อสังคม ตัวอย่าง  สู่ดิจิทัลเกิดการก่อตั้งธุรกิจใหม่ขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงสภาพพมิอากาศธุรกิจการตลาดเพื่อสังคม ตัวอย่าง

ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ล้วนมีผลต่อการดำเนินธุรกิจผศ.วชิร คูณทวีเทพ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้าแบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงการจัดอันดับ “10 ธุรกิจ ดาวรุ่ง ดาวร่วง ปี 2566” พิจารณาจากยอดขาย ต้นทุน กำไรสุทธิธุรกิจการตลาดเพื่อสังคม ตัวอย่าง  ผลกระทบจากปัจจัยเสียงและภาวะการแข่งข้น และความต้องการความสอดคล้องกับกระแสนิยมผู้บริโภคมีพฤติกรรมปรับลดการใช้จ่ายผ่านหน้าร้าน เช่น ร้านสะดวกซื้อ ห้าง ซุปเปอร์ต่าง ๆ มาเป็นการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชชั่วโมงมากขึ้น และมีระบบการช าระเงินที่หลากหลาย ต้นทุนในการทำการซื้อขายผ่านออนไลน์มีต้นทุนที่ต่ำตัวอย่าง ธุรกิจเพื่อสังคมในต่างประเทศ

สังคมธุรกิจ

แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม

ทำให้ระดับราคาสินค้าต่ำกว่าหน้าร้าน3. มี 3 ธุกิจ ได้แก่ ธุรกิจ Social Media และ Online Entertainment ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย ธุรกิจด้าน fintech และการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี / ธุรกิจงานคอนเสิร์ต มหกรรมจัดแสดงสินค้า งาน event ได้ 94.8 คะแนน เนื่องจาก ประชาชนรับชภาพยนตร์และรายการต่างๆ ผ่าน Streaming Platform มากขึ้น การเพิ่มขึ้นของช่องทางในการสื่อสาร โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ที่สมารถ เข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง สังคมธุรกิจคือ การเพิ่มขึ้นของการโปรโมทโฆษณาผ่าน Social Influencer อาทิเช่นNetldol หรือ Youtuber ธุรกิจขนาดเล็ก-ใหญ่ธุรกิจเพื่อสังคมในต่างประเทศ

ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย

หันมาโปรมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เป็นต้น4. ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ ธุรกิจ youtuber การรีวิวสินค้า และ influencer ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ ธุรกิจโฆษณาและสื่อออนไลน์ ‘ได้ 94.0คะแนนเนื่องจากพฤติกรรมในการติดตามสื่อของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปการเพิ่มขึ้นของช่องทางในการสื่อสาร โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ที่สามารถรับชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันให้ความสนใจกับ influencer การเพิ่มขึ้นของการโปรโมทโฆษณาผ่าน Socia Influencer เช่น Net-Idol หรือ Youtuber5. ธุรกิจเพื่อสังคมในต่างประเทศธุรกิจ แพลตฟอร์ม (ธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางด้านอิเล็กทรอนิกส์)สังคมธุรกิจคือ 

สังคมธุรกิจ

ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ

และธุรกิจ Matching เช่น platform หาคู่ สั่งอาหาร เรียกรถอื่นๆ ได้ 93.5 คะแนนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่รองรับกับการ เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลาดอีคอมเมิร์ซไทย เติบโตเพิ่มขึ้นมา ทำให้ธุกิจแพลตฟอร์มเติบโตด้วยธุรกิจเพื่อสังคมในต่างประเทศ เนื่องจากมีความพร้อมในด้านธุรกิจเพื่อสังคม คือ Ecosystem เช่น ความพร้อมด้าน Logistics, Payment, ตัวเลขผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนหากเปรียบเทียบธุรกิจดาวรุ่งปีที่ผ่านมา แต่ไม่โดดเด่นในปี 2566 เช่น ธุรกิจขายตรง ธุรกิจแปรรูป อย่างเช่น ถุงมือยาง ถุงยาง เป็นต้น ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์ เช่น อาหารสัตว์สำเร็จรูป การดูแลสุขภาพสัตว์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และชื้นส่วนธุรกิจดาวรุ่งในปี 2566 แต่ไม่ติด 1 ใน 10 ดาวรุ่งปี 2565 เช่นสังคมธุรกิจคือ 

ธุรกิจเพื่อสังคม คือ

โซเยลมีเดียและออนไลน์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ธุรกิจทำคอนทนต์ YouTuber ธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง ธุกิจโฆษณาและสื่อออนไลน์ ธุรกิจบันเทิงยามค่ำคืน ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจตู้หยอดเหรียญ ธุรกิจยานยนต์ธุรกิจความเชื่อ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา ธุรกิจเพื่อสังคมในต่างประเทศ ใบกระท่อม เป็นต้นปัจจัยที่บั่นทอนการคำเนินธุรกิจในปี 2566 เช่น การกลับมาแพรระบาดซ้ำของโควิด-19 อีกครั้ง จากการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ธุรกิจการตลาดเพื่อสังคม ตัวอย่าง  โดยเฉพาะไวรัสโควิดสายพันธ์ XBB ธนาคารกลางทั่วโลกเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์ รวมถึงจะมีผลต่อภาระการกู้ยืมเงินของภาคธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้คนมีเงินเหลือจับจ่ายใช้สอยน้อยลง สงครามรัสเซีย-ยูเครน สังคมธุรกิจคือ ที่ยืดเยื้อกระทบซัพพลายเชนโลก สังคมธุรกิจ

 

 

 

เครดิต  thebangkokinsight.com

 

 

ข่าวแนะนำ