สังคมธุรกิจ“เอ็นที”ย้ำภารกิจร่วมประมูลดาวเทียมหวังให้เกิดประโยชน์กับประเทศ

สังคมธุรกิจ  ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง  ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร  แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม  ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย  ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ  ธุรกิจเพื่อสังคม คือ  ธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง  ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์   ธุรกิจเพื่อสังคม ในกรุงเทพ  ธุรกิจการตลาดเพื่อสั แบรนด์   ธุรกิจเพื่อสังคมงคม ตัวอย่าง  ตัวอย่าง ธุรกิจเพื่อสังคมในต่างประเทศ  สังคมธุรกิจคือ 

 

 

 

 

สังคมธุรกิจ นายสรพงษ์ ศิริพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดาวเทียมและโครงข่าย บริษัท ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เปิดเผยว่า เอ็นที ได้เข้าร่วมขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)เอ็นที เผยร่วมขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามภารกิจ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้วงโคจรของไทย ใช้ประโยชน์เต็มขีดความสามารถ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในมิติต่าง ๆ รอบด้าน

สังคมธุรกิจ 

ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง

ได้ออกประกาศแจ้งหลักเกณฑ์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างนโยบายการดำเนินงานดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง ตามที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เสนอกรอบนโยบายในการจัดสร้างหรือการบริหารจัดการดาวเทียม และการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมของรัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานของรัฐดังนั้น

 

ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร

เอ็นที ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจด้านการให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม จึงปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์  ได้พิจารณาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ โดยเฉพาะการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นหลัก และมีมติให้ เอ็นที เข้ายื่นแบบคำขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)

สังคมธุรกิจ 

แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม

และวางหลักประกันการขอรับอนุญาตฯ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด โดยดำเนินการจัดทำแผนและทิศทางในการดำเนินธุรกิจด้านดาวเทียมตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย ที่มุ่งเป้าเพื่อให้ เอ็นที มีความสามารถที่จะควบคุมและบริหารจัดการดาวเทียมให้สอดคล้องกับนโยบายดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติเอ็นทีธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนากิจการด้านดาวเทียมสื่อสารของประเทศ

สังคมธุรกิจ 

 

ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย

ซึ่งจากพื้นฐานและประสบการณ์ในการให้บริการเกี่ยวกับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมมาโดยตลอด ก็จะมุ่งดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย ประชาชน รวมทั้งการใช้วงโคจรนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ภาพรวมในการเชื่อมโยงร่วมกับประเทศอย่างเต็มที่ในมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ความมั่นคง ตลอดจนการพัฒนาในเชิงธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ฯลฯ เพราะจะเท่ากับเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ ธุรกิจเพื่อสังคม คือ ไปพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมดาวเทียมของประเทศในที่สุด” นายสรพงษ์ กล่าว สังคมธุรกิจ

 

 

เครดิต dailynews.co.th

 

ข่าวแนะนำ