อาชญากรรม คณบดีแซมฮุสตัน สเตท เสนอทุนอาชญวิทยา “ศพดส.ตร.”

อาชญากรรม   อาชญากรรม แปลว่า   อาชญากรรม มีอะไรบ้าง   อาชญากรรม 6 ประเภท   คดีอาชญากรรม   อาชญากรรมคอมพิวเตอร์   ตรวจอาชญากรรม   อาชญากรรมไซเบอร์   ประวัติอาชญากรรม

 

 

อาชญากรรม  คณบดีแซมฮุสตัน สเตท เสนอทุนอาชญวิทยา “ศพดส.ตร.”  พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ปลื้ม คณบดี Sam Houston State พอใจ กระบวนการทำงาน การบังคับใช้กฎหมาย ประเด็นเยาวชน อาชญากรรม แปลว่า  ในงานปราบปรามคดีค้ามนุษย์จนเสนอทุนการศึกษา สาขาวิชาอาชญาวิทยา หวังพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  วันที่ 8 พฤศิจกายน 2565 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผู้อำนวยการ(ผอ.) ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)

 

อาชญากรรม

 

อาชญากรรม มีอะไรบ้าง

ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแซมฮูสตัน สเตท นำโดย ดร.ฟิลลิป ลียง คณบดีคณะบริหารงานยุติธรรม และ นายเจิร์ก เกอร์เบอร์ อาจารย์คณะบริหารงานยุติธรรม ซึ่งเดินทางมาดูงานที่  ศพดส.ตร. ด้วยความสนใจในกระบวนการในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ อาชญากรรม มีอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ ศพดส.ตร. ได้นำเสนอข้อมูล ที่มา จุดเริ่มต้นในการก่อตั้ง ศพดส.ตร. เมื่อปี พ.ศ.2559 จากแนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกอบกับความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์

 

อาชญากรรม 6 ประเภท

ศพดส.ตร. มีชุดปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้ อาชญากรรม 6 ประเภท ศูนย์ดังกล่าวอีก 2 หน่วย คือ  1) TICAC :Thailand Internet Crimes Against Children  เป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต.  2)TATIP : Thailand Anti Trafficking In Persons. เป็นชุดปฏิบัติการที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึง การเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยี (Digital Forensic) ซึ่งจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อตรวจหาหลักฐานที่เป็นความผิด

 

อาชญากรรม

 

คดีอาชญากรรม

ทางคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแซมฮูสตัน สเตท ให้ความสนใจกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเด็นนี้เป็นคดีที่ละเอียดอ่อน ต้องใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเก็บพยานหลักฐานทางดิจิทัล คดีอาชญากรรม และยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่อผู้เสียหายที่เป็นเด็กและเยาวชน รวมถึงยังต้องแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอีกด้วย

 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแซมฮูสตัน สเตท และเป็นอีกก้าวหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ศพดส.ตร. ในการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ตรวจอาชญากรรม ไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งช่วยยกระดับให้ประเทศไทยผ่านการประเมิน TIP Report ในปีที่ผ่านมาขึ้นสู่ระดับ Tier 2

 

อาชญากรรม

 

ตรวจอาชญากรรม

ซึ่งคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแซมฮูสตัน สเตท อาชญากรรมไซเบอร์ ให้ความสนใจกับการทำงานของ ศพดส.ตร. เป็นอย่างมาก รวมทั้ง ยินดีที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นศึกษาหาความรู้และเพิ่มศักยภาพในการทำงานต่อไป ทั้งนี้ คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแซมฮูสตัน สเตท สนใจที่จะร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับข้าราชการตำรวจ  ประวัติอาชญากรรม ในสาขาวิชาอาชญาวิทยา เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป อาชญากรรม

 

 

ขอบคุณเครดิต  nationtv.tv

ข่าวแนะนำ