อาชญากรรมภัยคุกคามปี 2566 อาชญากรรมไซเบอร์ยังขยายตัวสูง คิดค้นการโจมตีรูปแบบใหม่

อาชญากรรม  อาชญากรรม แปลว่า  อาชญากรรม มีอะไรบ้าง  อาชญากรรม 6 ประเภท  คดีอาชญากรรม  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตรวจอาชญากรรม  อาชญากรรมไซเบอร์  ประวัติอาชญากรรม  อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต   อาชญากรรม ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

อาชญากรรม  ฟอร์ติเน็ต เผยการคาดการณ์ภัยคุกคามปี 2566 อาชญากรรมไซเบอร์ยังขยายตัวสูง ภัยคุกคามโฉมใหม่ ก่อเกิดคลื่นลูกใหม่ของการโจมตีแบบทำลายล้างฟอร์ติเน็ต ผู้นำาระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางซเบอร์แบบฮัตโนมัติและครบวงจร เผยผลการคาดการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์จากฟอร์ติการ์ต แล็บ (FortiGuard Labs) ถึงภาพรวมของภัยคุกคามปี 2566 บนโลกไซเบอร์และต่อไปในอนาคตทั้งนี้ จากการโจมตีแบบ Cybercrime-as-a-Service (Caas) ที่พัฒนอย่างรวดเร็วอาชญากรรม แปลว่า ไปจนถึงการใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่จากเป้าหมายใหม่ ๆ เช่น ระบบการประมวลผล (edge) ที่ปลายทาง หรือโลกออนไลน์ต่ง ๆ จะเห็นได้ว่าปริมาณลักษณะทีหลากหลาย ไปจนถึงขนาดภัยคุกคามทางซเบอร์ อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต  ยังจะทำให้ทีมด้นซีเคียวริตี้ต้องคอยระมัดระวังและเตรียมความพร้อมเป็นอย่างสูงในการรับมือภัคธภา

อาชญากรรม 

อาชญากรรม แปลว่า

ฉัตรโกมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหน็งในประเทศที่เศรษฐกิจดิจิทัลมีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในภูมิภาค และงมีการปฏิรูปทางดิจิทัลเร็วขึ้นเท่าไหร่ ประเทศไทยจะยิ่งเผชิญหน้ากับความเสียงทางไซเบอร์มากขึ้นเท่านั้นจากการที่ประเทศไทยมุ่งหน้าสู่แผนงาน Thailand 4.0 ทีทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบโลจิสติ๊กส์จะเปลี่ยนสู่ระบบจิทัลเมืองจะก้าวสู่การเป็นสมาร์ท ซิตี้ ทำให้ทั้งหมดนี้กลายเป็นเป้าหมายชั้นเยี่ยมสำหรับผู้โจมตีตั้งนั้น สั่งสำคัญอย่างยิ่งทั้งสำหรับประเทศไทยและอุตสาหกรรมต่าง ๆอาชญากรรม มีอะไรบ้าง คือความสามารถในการปกป้องตนเองด้วยสถาปัตยกรรมด่านการรักษาความปลอดภัยทีเหมาะสม สำหรับทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที่และ OT รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับโลกดิ์จิทัลตร.รัฐติ์พงษ์ พุทธเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมระบบ ฟอร์ติเน็ต

อาชญากรรม มีอะไรบ้าง

กล่าวว่า เมือการก่ออาชญากรรมบนไซเบอร์ มาบรรจบกับภัยคุกคามต่อเองขั้นสูง ที่มีวิในการโจมตีสำหน้าขึ้น อาชญากรซเบอร์ต้นพบริธีที่จะเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ ให้กลายปีนอาวุธที่สามารถสร้างการหยุดชะงัก และการทำลายล้างขนาดใหญ่ได้มากยั่งขึ้นการโจมตีเหล่านี้ ไม่เพียงมุ่งเป้าไปที่พื้นที่การโจมตีแขบเดิม ๆอาชญากรรม 6 ประเภท แต่รวมไปถึงการโจมตีแขบเจาะลึกลงไปมากกว่านั้น ซึงครอบคลุมถึงสั่งที่อยู่ทั้งด้านนอก และด้านในสภาพแวดล้อม ของระบบเครือข่ายแบบเดิม ๆนอกจากนี้ เหล่าอาชญากรยังใช้เวลามากขึ้น ในการสอดแนมเป้าหมาย เพื่อหลบเลี้ยงการตรวจจับ สืบเสา:ข้อมูล และควบคุมซึ่งหมายความว่าความเสียงบนไซเบอร์จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มภัยคุกคามปี 2566 และต่อไปในอนาคต การเติบโตแขบถล่มทลายของการให้บริการอาชญากรรมบนไซเบอร์ตามสั่ง

อาชญากรรม 

อาชญากรรม 6 ประเภท

หรือ Cybercime-as-a-Service (Caas)ฟอร์ติเน็ตคาดการณ์ว่า จะมีกระบวนการ หรือเทคนิคการโจมตีแบบใหม่ ๆ จ๋นวนมากทีจะมาในรูปแบบของ as-a-serviceผ่านทางเว็บมืด (dark web) และยังเป็นจุดเริ่มต้นของโซลูชันการให้บริการแบบ a-Ia-carte หรือให้เลือกได้จากเมนู อีกด้วยสำหรับ Caas นำเสนอรูปแบบที่น่สนใจให้กับอาชญากรไซเบอร์ ที่อาจจะยังไม่ได้มีทักษะที่เก่งมากนักแต่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอทีมาแบบครบวงจร ทำให้สามารถลงมือได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนทั้งเวลาและทรัพยากรล่วงหน้าคดีอาชญากรรม ในการสร้างแผนการโจมตีด้วยตัวเองในส่วนของผู้คุกคามที่ช่ำชอง งานรูปแบบใหม่ก็คือ บริการสร้างและขายเครื่องมือและแผนการโจมตีแบบ as-a-service ที่ง่าย รวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ใหม่เพื่อหาเงินต่อได้ไม่สิ้นสุดหลังจากนี้ข้อเสนอสำหรับบริการ CacS

คดีอาชญากรรม

อาจเปลี่ยนไปสู่รูปแบบกรสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริกรตังกล่าว โดยถือเป็นช่องทางเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับผู้สร้างระบบหน็งในวิธีการป้องกันการโจมตีใหม่ ๆ นี้ คือการให้การศึกษา และอบรมเรื่องของความนรู้ทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์โดยในหลายองค์กรสร้างโปรแกรมฝึกอบรมด้านความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงาน และควรมีการพิจารณาเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้รับมือกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน2. บริการสอดแนมตามสั่งประวัติอาชญากรรม (Reconnaissance-as-a-Service) ยิ่งทำให้การโจมตีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสิ่งที่ช่วยให้การก่ออาชญากรรมไซเบอร์ สามารถทำได้อย่างแนบเนียน และโจมตีได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ การตรวจตรา และสอดแนมเป้าหมายแขบทุกซอกทุกมุม ผู้คุกคามจึงหันไปจ้าง นักสืบ จากเว็บมืดให้รวบรวมข้อมูลเชิงลึก

อาชญากรรม 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

หรือข่าวกรองที่เกี่ยวกับเป้าหมายก่อนที่จะทำการโจมตีมากขึ้น เหมือนการจ้างนักสืบเอกชบริการ Reconnaissance-as-a-Service นี้ ยังอาจเสนอสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นพิมพ์เขียว หรือ blueprint ของการโจมตี ทีจะให้มาพร้อมกับข้อมูลโครงสร้างระบบความปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรทั้งหมดอาชญากรรม ภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้อาชญากรไซเบอร์สามารถโจมตีเป้าหมายได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ3. กระบวนการฟอกเงินที่อาศัยพลังของแมชชีนเลิร์นนิงฟอร์ติการ์ด แล็บ มองว่าอาชญากรรมไซเบอร์ จะมีการฟอกเงินแยบยลมากขึ้น โดยอาศัยการทำงานของระบบอัตโนมัติตรวจอาชญากรรม จากการสำรวจพบว่าอาชญากรไซเบอร์ริ่มใช้ แมชชีนเลินนิ่ง (ML) ในการกำหนดเป้าหมายเพื่อสรรหาบุคคล ซึ่งช่วยให้ระบุตัวล่อที่มีศักยภาพได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาผู้ที่จะเข้าร่วมขบวนการ ในระยะยาวก็คาดว่าการให้การบริการฟอกเงินตามสั่ง หรือMoney Laundering-as-a-Service (Laas ) นั้นกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้ อาชญากรรม

 

 

เครดิต thebangkokinsight.com

 

ข่าวแนะนำ