เช็ค สิทธิ ประกัน สังคม ว่างงาน 12 กันยายน นี้ “ประกันสังคม” จ่ายเงินทดแทน เจ็บป่วย – ว่างงาน ผ่าน “พร้อมเพย์”

เช็ค สิทธิ ประกัน สังคม ว่างงาน    www.sso.go.th ว่างงาน   เช็คเงินว่างงานประกันสังคม เข้าวันไหน   รายงานตัวว่างงาน   เช็คเงินว่างงานประกันสังคม 2565   ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา33   รายงานตัวว่างงานประกันสังคม   รายงานตัวว่างงานออนไลน์   เช็คประกันสังคม

 

 

เช็ค สิทธิ ประกัน สังคม ว่างงาน  ติดตามกรณี สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ว่างงาน เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุน “ประกันสังคม” กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ผ่านบริการ “พร้อมเพย์” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนผู้มีสิทธิ สามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด นั้น

 

เช็ค สิทธิ ประกัน สังคม ว่างงาน 

 

เช็คเงินว่างงานประกันสังคม เข้าวันไหน

ล่าสุด วานนี้ (10 ก.ย.65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อยู่ในระดับสูง เช็คเงินว่างงานประกันสังคม เข้าวันไหน ทำให้สัดส่วนของการดำเนินธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์การชำระค่าสินค้าและบริการ  รวมถึงการรับบริการจากภาครัฐมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยหลายๆ หน่วยงานได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลจนเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างความพึงพอใจต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ

รายงานตัวว่างงาน

นางสาวรัชดาฯ กล่าว สำนักงานประกันสังคม เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง รายงานตัวว่างงาน ที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยกระดับการให้บริการเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และผู้มีสิทธิผ่านระบบ “พร้อมเพย์”  เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และลดความผิดพลาด

 

เช็ค สิทธิ ประกัน สังคม ว่างงาน 

 

เช็คเงินว่างงานประกันสังคม 2565

ผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน แต่ต้องลงทะเบียน พร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร ทั้งนี้ เช็คเงินว่างงานประกันสังคม 2565 ผู้ประกันตนสามารถยื่นเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ” นางสาวรัชดาฯ กล่าว

ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา33

ผู้ประกันตน ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ มาตรา33 ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับ “ประกันสังคม” ในการขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าว อีกทั้งเป็นการลดการใช้กระดาษ (Paperless) ตามนโยบายรัฐบาล รายงานตัวว่างงานประกันสังคม อีกด้วย

 

เช็ค สิทธิ ประกัน สังคม ว่างงาน 

 

รายงานตัวว่างงานประกันสังคม

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียน “พร้อมเพย์” รายงานตัวว่างงานออนไลน์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร โดยสำนักงานประกันสังคมเริ่มให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทน เช็คประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 นี้เป็นต้นไป เช็ค สิทธิ ประกัน สังคม ว่างงาน

 

 

ขอบคุณเครดิต  bangkokbiznews.com

 

ข่าวแนะนำ