สังคมธุรกิจ“เอ็นที”ย้ำภารกิจร่วมประมูลดาวเทียมหวังให้เกิดประโยชน์กับประเทศ

สังคมธุรกิจ“เอ็นที”ย้ำภารกิจร่วมประมูลดาวเทียมหวังให้เกิดประโยชน์กับประเทศ เอ็นที เผยร่วมขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามภารกิจ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้วงโคจรของไทย ใช้ประโยชน์เต็มขีดความสามารถ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในมิติต่าง ๆ รอบด้าน

สังคมธุรกิจถอดรหัส ESG โมเดลยั่งยืน แบบฉบับ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย

สังคมธุรกิจถอดรหัส ESG โมเดลยั่งยืน แบบฉบับ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทยการขับเคลื่อนองค์กรในยุคนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจไปสู่รูปแบบใหม่ที่ยึดแนวทาง ESG Model เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลก