ข่าวสังคมสังคมภูมิภาคตะวันตก2566

…. อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ปีใหม่ 2566 หลังจากปี 2565 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเศรษฐกิจไม่ดีนัก แต่หลังเปิดประเทศ การท่องเที่ยวถือว่าดีเลยทีเดียว คนไทยเที่ยวไทยกันเยอะ ช่วยกันกินของไทย ใช้ของไทย…. อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ปีใหม่ 2566 หลังจากปี 2565 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเศรษฐกิจไม่ดีนัก แต่หลังเปิดประเทศ การท่องเที่ยวถือว่าดีเลยทีเดียว คนไทยเที่ยวไทยกันเยอะ ช่วยกันกินของไทย ใช้ของไทย