สังคมไทยในอนาคต “อานันท์” ลั่น กทม.ไม่ใช่ประเทศกระจุกแต่เมืองหลวง

“อานันท์ ปันยารชุน” ชำแหละการแพทย์กระจุกอยู่แต่ในเมืองหลวงอย่างเดียวไม่กระจาย ชี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นสถาบันต่าง ๆ แต่ยังเคารพให้เกียรติสถาบันการแพทย์ของเมืองไทย นายอานันท์ กล่าวว่า ตนก็ทำเรื่องปากแหว่งเพดานโหว่ โรงเรียนตาบอด ที่พ่อตนตั้งขึ้น เมื่อคลุกคลีกับเรื่องพวกนี้แล้วยิ่งเห็นว่าหมอไทยยิ่งสรรเสริญจริงๆ การมีสุขภาพที่ดีที่รัฐเข้าไปดูแล ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน