ภัยสังคมภัยสังคมกับกระบวนการยุติธรรม | Morning Nation | NationTV22

ภัยสังคมภัยสังคมกับกระบวนการยุติธรรม | Morning Nation | NationTV22ถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อ 60 70 ปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้คำว่าภัยสังคมไทยสังคมเนี่ยนะฮะมันร้ายแรงคือเขาจะไม่ปล่อยให้มาอยู่เพ่นพ่านปะปนกับผู้คนในสังคมบ้างบางทีเนี่ยนั่งอยู่บนราวสะพานนะถ้าสมัยก่อนนะวัยรุ่นจิ๊กโก๋นะเห็นผู้หญิงเดินมาแล้วผิวปากแซวปิ้วปิ้วๆเนี่ยท่าทางเจ้าหน้าที่นะเค้า